thai three

ความแตกต่างของวงดรตรีในประเทศไทยและต่างประเทศ

March 8, 2017 admin 0

เสียงดรตรีคือเสียงเพลงที่ให้ความไพเราะแก่ผู้ฟังไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ก็เช่นกันเสียงเพลงหรือเสียงดนตรีไม่เคยทำให้ใครเป็นอันตราย ถ้าหากพูดถึงดนตรีแล้ว ทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศนั้นสิ่งที่เหมือนกันก็คือมีเพลงให้ฟังกันทั้งประเทศแต่ความแตกต่างในเสียงเพลงก็ยังมีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองอยู่อย่างของประเทศไทยเองก็จะเป็นการคงไว้แบบไทยเดิมที่บางทีก็นำเอาความทันสมัยเข้ามาประยุคใช้ปรับเข้ากับดนตรีไทยอีกด้วยเช่นกันและในบางทีดนตรีสากลนั้นก็นำเอาเครื่องดนตรีไทยนั้นมาผสมผสานเข้ากับเครื่องดีดสีตีเป่าของไทยอีกด้วย เพลงแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ ก็คือ ดนตรีไทย และ ดนตรีสากล ดนตรีไทย ดนตรีไทยก็มีอยู่ด้วยกันหลายประเภทความแตกต่างก็อยู่ที่ว่าเราจะเลือก ดีด สี ตี เป่า เพราะว่าดนตรีไทยนั้นมีหลายชนิดแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ว่าใครชอบแบบไหนเครื่องดนตรีที่คนส่วนมากนิยมเล่นกันก็เห็นจะเป็น ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องวงเล็ก กลองแขก ตะโพน อื่นๆ อีกมากมายที่มีให้เล่นกันให้ศึกษากัน […]