10 เพลงอมตะของวง South austin Jug Band

November 12, 2018 admin 0

Motor City Man – 2003 เพลงนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ‘ความเชื่อ’ ซึ่งถูกปลูกฝังให้แก่เด็กๆ ในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่ง พวกเขาได้รับสั่งสอนมาว่าพวกเขาทำอะไรได้บ้าง และทำอะไรไม่ได้ ให้ตั้งใจเรียนหนังสือเพื่อโตขึ้นมาจะได้ทำงานเป็นฟันเฟืองให้กับเมือง ณ เมืองแห่งนี้ แต่แล้วความเชื่อ , ความจริง , ความต้องการ กลับสวนทางกัน เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไป เด็กผู้เติบใหญ่กำลังจะออกไปจากเมืองนี้ไปใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองเป็น My baby in […]