ประวัติผู้ก่อตั้งวงดนตรี South austin Jug Band

June 1, 2017 admin 0

  วงดนตรี South austin Jug Band ถือเป็นวงดนตรีแนว Jug Band ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากครั้งหนึ่งในช่วงปี 2002 จนพวกเขาทำให้ชื่อเสียงและดนตรีแนว Jug Band เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายมากขึ้น โดยถ้าจะพูดถึงดนตรีแนว Jug Band นั้นจะต้องร่ายยาวกันถึงประวัติอันยาวนานของชาวบ้านในต่างประเทศ ซึ่ง Jug คือเครื่องดนตรีพื้นบ้านที่ทำขึ้นเองและนำมาร่วมกับวงดนตรีของตน จากของที่ใช้แล้วหรือทำขึ้นมาใหม่เอง อย่างเช่น washtub […]